Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid byggproduktion enligt branschnorm

Det här dokumentet innehåller förslag AF-texter avseende avfallshantering vid byggproduktion för att uppfylla branschnorm.