Förslag till AF-texter avseende materialinventering vid rivning

Det här dokumentet innehåller förslag till AF-texter avseende materialinventering vid rivning för att uppfylla branschnorm.