Förslag till AF-texter avseende projektering för cirkulär ekonomi enligt branschnorm

Det här dokumentet innehåller förslag till AF-texter avseende projektering för cirkulär ekonomi för att uppfylla branschnorm.