Presentation om nya avfallsregler 2020

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg går igenom nyheterna i avfallslagstiftningen för 2020.