Hållbara val. Färg, fog, lim

Skriften ger vägledning om hur man kan göra miljömedvetna val inom produktgrupperna färger, fogmassor och lim.