Hantverkarformuläret 17

Avtalsmall används vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.