Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä – Byggföretagen

Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä

Rapporten redovisar en analys av ett flerbostadshus som visar att byggprocessen står för nästan 40 procent av den totala klimatpåverkan.