Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä

Rapporten redovisar en livscykelanalys av ett flerbostadshus och visar att byggprocessen står för en stor del av den totala klimatpåverkan.