Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus

Rapporten sammanfattar några av de viktigaste resultaten hur klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus kan minskas