Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus

Rapport från FoU-projektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus”