Moduler i Produktionsplanering betong

Temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt är den modul som finns i nuvarande utförande men programvaran kommer på sikt utgöras av fler moduler.