Avtal om överlåtelse av arbetsmiljöansvar

En byggherre kan överlåta sitt ansvar beträffande arbetsmiljön till en uppdragstagare. Entreprenören ansvarar då för arbetsmiljönavseende planering, projektering och/eller utförande.