PSI- Personlig säkerhetsinstruktion

PSI- Personlig säkerhetsinstruktion är Rentalbranschen’s säkerhetsblad riktat till maskinanvändare. Olyckor med maskiner är en av de vanligaste i byggbranschen och med PSI ges en enkel och tydlig maskininstruktion för att minimera dessa. Som medlem i SR finns möjligheten att implementera PSI bladen i uthyrningsverksamheten efter egna förutsättningar och behov för att ge slutanvändarna den bästa förutsättningen för en säkrare arbetsmiljö.