Regler för minderårigas arbetsmiljö

Föreskrifter (AFS 2012: 3) för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta