Regler om fuktsäkerhet

Här samlar Boverket information om plan- och bygglagen.