ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

Byggföretagen har tagit fram ROT-klausulen som en bilaga till det egna avtalet för de fall Hantverkarformuläret inte används.