Så skapar du en tryggare arbetsplats – checklista

Polisanmäl alltid stölder! Innan byggstart, områdesskydd, stöldmärkning, larm och kameraövervakning, spårsändare, värdeförvaring....