Skatteverkets förteckning över bygg- och anläggningstjänster omfattade av omvänd skattskyldighet

Här anges tjänster med anknytning till byggsektorn och om de omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet eller inte.