Skolverkets information om prao

Obligatoriskt i grundskolan sedan 1 juli 2018