ROT-avdrag – skattereduktioner för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader | Byggföretagen

ROT-avdrag – skattereduktioner för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader

ROT-avdraget har funnits i olika former sedan början av 1990-talet. Dagens ROT-avdrag infördes 2008 – men den 1 januari 2016 sänktes ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.  

ROT-avdraget innebär en möjlighet till skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av småhus, bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag. 

Varje fysisk person som fyllt 18 år vid utgången av beskattningsåret kan komma i åtnjutande av skattereduktionen. Detta förutsätter utgift för ROT-arbete på ett småhus, för permanent boende eller fritidsändamål, som innehas med äganderätt eller i en ägd bostadsrättslägenhet eller ägarlägenhet. Observera att en förutsättning för skattereduktion är att debiterad skatt finns som kan reduceras. 

Numer gäller den så kallade fakturamodellen vid ROT-arbeten. Detta innebär att en köpare av ett arbete faktureras hälften av arbetskostnaden inklusive moms. Den andra hälften begär utföraren (byggföretaget) från Skatteverket. Detta kan ske först när arbetet ifråga har utförts och köparen betalat sin del. Sedan den 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish.

Fakturamodellen innebär att köparen får en preliminär skattereduktion. Den slutliga skattereduktionen ska köparen begära i självdeklarationen för det år han haft utgiften. Byggföretagen har tagit fram en särskild ”ROT-klausul” att användas i samband med att man träffar avtal om ROT-arbeten.

ROT-klausul

I och med att det enbart är arbetskostnaden som kan bli föremål för ROT-avdrag är det viktigt att det tydligt framgår på fakturan vad som är arbetskostnad, material och övriga kostnader som exempelvis resekostnader.