Om BKMA:s webb | Byggföretagen

Om BKMA:s webb

Behörighet

BKMA:s webben är byggd med tre olika behörigheter

  • Företagsadmin. Den person som är angiven som administratör i avtalet läggs upp som Företagsadmin och denna behörighet ger tillgång till alla våra stöddokument och mallar. Företagsadmin kan också ändra andra medarbetares behörighet till ”Redaktör” (se nedan). Behörigheten är avsedd för de personer som arbetar med att skapa företagets egna mallar och stöddokument. Med fördel har ni två Företagsadmin på företaget. Nya Företagsadmin kan enbart läggas till av Byggföretagen, skicka e-post till bkma@byggforetagen.se så ordnar vi det.
  • Redaktör. Denna behörighet ger tillgång till våra stöddokument och mallar i likhet med Företagsadmin, men Redaktören kan inte ändra behörigheter.  Behörigheten Redaktör är tänkt för de som arbetar med att ta fram företagets egna dokument och mallar.
  • Läsare. När en medarbetare skapar sin inloggning genom att första gången logga in på sidan tilldelas medarbetaren behörigheten Läsare. Läsaren kan enbart se de mallar och stöddokument som Företagsadmin och Redaktör lagt upp, dvs. företagets egna. Behörigheten är avsedd för alla medarbetare, utöver de som ansvarar för att skapa nya mallar i företaget.

Certifieringsregler

Våra aktuella certifieringsregler med bilagor finns under certifieringsguiden samt upplagda under Dokument & mallar, under kategorin ”Övrigt”, där finns även en korsreferens med ISO 9001/14001/45001.

Dokument och Mallar

Alla kravdokument slutar på 00.00.00.10 och stöddokument slutar på 00.00.00.20

Certifieringsguide

För de företag som ska bygga sitt verksamhetsledningssystem så kan en guidemall läggas till där skallkraven tydligt framgår och tillhörande malldokument.

Fördjupning

Här finns lite mer beskrivande text om vad respektive kapitels syfte och innehåll ska vara. Denna fördjupning finns också att läsa när man i guidemallen (se nedan) har en klickbar ruta som har texten ”Läs på”

Kalender

Här finns en kalender med föreslagna aktiviteter för ett KMA-år. Alla aktivisterna ligger under januari och de kan flyttas till att passa just ert företags kalenderår. Egna aktiviteter kan förstås läggas in och våra föreslagna kan tas bort.

Användare
Här syns de användare på ert företag som loggat in och där kan personer som Företagsadmin ändra behörigheter. När en medarbetare som har en användarinloggning på vår hemsida slutar så är personens BankID kopplat till ert företag och denne kan inte logga in på sitt nya företag på Byggföretagen eller BKMA förrän användaren är raderad. När en anställning upphör så skicka e-post till support@byggforetagen.se och be att radera personens inloggning.