Så påverkas bygg- och anläggningsbranschen av corona | Byggföretagen

Så påverkas bygg- och anläggningsbranschen av corona

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur bygg- och anläggningsbranschen påverkas av coronavirusets spridning. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Vad är nuvarande status i bygg- och anläggningsbranschen?
Vi befinner oss ännu inte i exakt samma utsatta läge som vissa andra branscher men det kan komma att förändras väldigt snabbt.

Vilka farhågor är identifierade?
Vi ser att det börjar bli en del bekymmer med utstationerade arbetare från andra länder. I och med att allt fler länder – och nu även Sverige – stängt sina gränser. Det samma gäller för byggmaterial. EU:s inre marknad fungerar inte fullt ut i dagsläget.

Vad är reaktionerna på beställarsidan?
Vissa beställare förstår inte heller varför vissa entreprenörer gör hindersanmälan och förvarnar om att det kan bli förseningar. Samtidigt är det så man ska göra när man befarar att det kan bli förseningar med t ex materialleveranser.

Vilka frågor lyfts fram av medlemsföretagen?
Vi får mycket frågor hur det kommer bli med korttidspermitteringen. Man vill inte fastna i långa förhandlingar med facket. Där ska arbetsmarknadens parter förhandla centralt

Vilka är de långsiktiga riskerna?
Tittar man i ett längre perspektiv finns det en oro för att många projekt kommer ställas in. Kommer det byggas nya hotell eller skjuts det på framtiden? Man undrar också om Trafikverket kommer skjuta upp viktiga projekt på grund av att statens finanser blir allt mer ansträngda.

Vilka åtgärder efterlyser Byggföretagen? 
Vi tycker att det är bra med de breda insatserna som regeringen presenterat som gäller alla företag. Nästa steg är att titta på branschspecifika åtgärder. Man skulle t ex kunna höja ROT-avdraget för att öka efterfrågan.