Anläggningsinvesteringar | Byggföretagen

Anläggnings­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i anläggningar enligt SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Anläggningsinvesteringarna uppgick till 111 miljarder kronor 2020. Till anläggningssektorn räknas el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, transporter, post- och telekommunikation samt vägar, gator och järnvägar.

Mellan 1970 och 1990 föll anläggningsinvesteringarna trendmässigt från 70 miljarder kronor (2020 års priser) ner till 50 miljarder. Satsningar i trafikens infrastruktur, vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar blev då en politisk kärnfråga. Riksdagen beslutade att genomföra ett tioårigt program om totalt 100 miljarder kronor för att bygga ut kapaciteten i väg- och järnvägsnäten. Det ansågs som en grundläggande förutsättning för att upprätthålla en långsiktigt hög tillväxt i ekonomin. Därefter har vi sett en kontinuerligt ökning av anläggningsinvesteringarna och 2019 var första året som det investerade mer än 100 miljarder kronor i anläggningar.

Utöver ny- och ombyggnadsinvesteringar läggs betydande resurser på att underhålla och reparera befintliga anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är dock svår att mäta. Det innebär att det utförs anläggningsarbeten för sammanlagt ännu mer än de 100 miljarder som syns i investeringsstatistiken.