Sysselsättning inom byggverksamhet | Byggföretagen

Sysselsättning inom byggverksamhet

Publicerad:

Enligt SCB:s BAS var i genomsnitt 381.644 personer sysselsatta inom byggverksamhet (SNI 41-43) i Sverige 2023. Det var en ökning med cirka 2.600 personer från året innan, i procent ökade antalet sysselsatta med 0,7 procent. Av totala antalet sysselsatt ifjol var 339.930 män och 41.722 kvinnor, andelen kvinnor i byggbranschen var således 10,9 procent 2023. Året innan var andelen 10,6 procent.

En regional fördelning över antalet sysselsatta visar att över hälften av alla sysselsatta inom bygg är lokaliserade i storstadslänen, Stockholm (21,8%), Västra Götaland (16,6%) och Skåne (13,0%). Därefter återfinns de största arbetsmarknaderna i Uppsala (4,3%) och Östergötland (4,1%). Störst ökning återfanns i Norrbotten, där antalet sysselsatta ökade med 4,5 procent 2023.

Vem räknas som sysselsatt?

Sysselsättning är ett statistiskt begrepp som används för att mäta hur många som arbetar. Enligt BAS räknas en individ som sysselsatt (lite förenklat) om de under referensmånaden antingen fått ersättning för arbete från sin arbetsgivare, antas driva ett verksamt företag som enskild näringsidkare eller har fått ersättning från försäkringskassan (förutsatt att de någon gång under de senaste 12 månaderna fått ersättning för arbete från arbetsgivaren). Exakt definition över vilka vilka individer som räknas som sysselsatt går att läsa hos SCB.

Nytt statistikunderlag för sysselsatta sedan 2022.
Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) lanserades hos SCB 2022 och i BAS finns enbart data från och med 2020 och framåt. För tidigare års sysselsättningsstatistik finns SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) att tillgå.