Dödsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Dödsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för dödsolyckor räknas antal individer som avlidit som följd av en arbetsolycka. Dödsfall till och från arbetet samt dödsfall från arbetssjukdomar räknas inte in i statistiken.

Publicerad:

Under 2021 inträffade sex dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är tre fall färre än 2020 och ungefär på genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Utöver de sex dödsolyckorna som inträffade i den privata bygg- och anläggningssektorn omkom ytterligare fyra personer i arbetsolyckor hos företag som bedriver byggverksamhet. 2021 inträffade därmed totalt tio dödsfall vid arbetsplatsolyckor inom hela byggindustrin (SNI 41-43). Det är något över genomsnittet i den redovisade perioden. den långsiktiga trenden är dock fortsatt sjunkande om än i långsammare takt.