Dödsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Dödsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för dödsolyckor räknas antal individer som avlidit som följd av en arbetsolycka. Dödsfall till och från arbetet samt dödsfall från arbetssjukdomar räknas inte in i statistiken.

Publicerad:

Under 2020 inträffade nio dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är sex fall fler än 2019 och över genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Utöver de nio dödsolyckorna som inträffade i den privata bygg- och anläggningssektorn omkom ytterligare en person i arbetsolyckor hos företag som bedriver byggverksamhet. 2020 inträffade därmed totalt tio dödsfall vid arbetsplatsolyckor inom hela byggindustrin (SNI 41-43). Det är något över genomsnittet i den redovisade perioden. den långsiktiga trenden är dock fortsatt sjunkande om än i långsammare takt.