Dödsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Dödsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för dödsolyckor räknas antal individer som avlidit som följd av en arbetsolycka. Dödsfall till och från arbetet samt dödsfall från arbetssjukdomar räknas inte in i statistiken.

Publicerad:

Under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall färre än 2021 och något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Utöver de fem dödsolyckorna som inträffade i den privata bygg- och anläggningssektorn omkom ytterligare en person i arbetsolyckor hos företag som bedriver byggverksamhet. 2022 inträffade därmed totalt sex dödsfall vid arbetsplatsolyckor inom hela byggindustrin (SNI 41-43). Det är under genomsnittet i den redovisade perioden.