Dödsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för dödsolyckor räknas antal individer som avlidit som följd av en arbetsolycka. Dödsfall till och från arbetet samt dödsfall från arbetssjukdomar räknas inte in i statistiken.

Publicerad:

Under 2020 inträffade åtta dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall fler än 2019 och något över genomsnittet för den studerade perioden.

Utöver de åtta dödsolyckorna som inträffade i den privata bygg- och anläggningssektorn omkom ytterligare en person i arbetsolyckor hos företag som bedriver byggverksamhet. 2020 inträffade därmed totalt nio dödsfall vid arbetsplatsolyckor inom hela byggindustrin (SNI 41-43). Det är en färre än 2019 och något under genomsnittet för den studerade perioden.