Dödsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för dödsolyckor räknas antal individer som avlidit som följd av en arbetsolycka. Dödsfall till och från arbetet samt dödsfall från arbetssjukdomar räknas inte in i statistiken.

Publicerad:

Under 2019 inträffade 3 dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Utöver de tre dödsolyckorna som inträffade i den privata bygg- och anläggningssektorn omkom ytterligare 7 personer i arbetsolyckor hos företag som bedriver byggverksamhet. 2019 inträffade därmed totalt 10 dödsfall vid arbetsplatsolyckor inom hela byggindustrin (SNI 41-43). Det är något över genomsnittet för den studerade perioden.