Bostadsbyggandet över tid | Byggföretagen

Bostadsbyggandet över tid

Statistik över bostadsbyggandet i Sverige.

Publicerad:

Under 2022 påbörjades 46.500 nya bostäder, varav 44.000 i flerbostadshus och 12.500 i småhus. Bostadsbyggandet sjönk med cirka 11.200 lägenheter 2022 jämfört med året före.

I genomsnitt påbörjades ungefär 66.600 lägenheter per år under perioden 1950-1990. Efter 1990 har antalet uppgått till 32.600 i genomsnitt per år. De demografiska förutsättningarna har förändrats genom befolkningstillväxt och ökad inflyttning till storstäder. Vi är dessutom inne i en period med stora ungdomskullar och hög invandring, vilket innebär många individer som behöver kunna etablera sig på såväl arbets- som bostadsmarknad. Detta bidrar till att behovet av bostäder, främst i storstäderna, kommer att vara betydligt större än utbudet de närmaste åren, eftersom det har byggts för få bostäder under en längre period.

Av de 44.000 lägenheter i flerbostadshus som påbörjades 2022 var 16.400 bostadsrätter, 26.400 hyresrätter och 1.300 äganderätter. Sett över hela 2000-talet, fram till och med 2019 har det påbörjats 847.000 bostäder i nyproduktion, varav 612.000 har varit i flerbostadshus. Av dessa har 54,4 procent varit hyresrätter, 45,0 procent varit bostadsrätter och 0,6 procent varit ägarlägenheter.

Ombyggnad av lokaler, inredning av vindar och lägenhetsdelningar ger ett tillskott av nya bostäder. Under 2022 tillkom närmare 2.700 bostäder genom sådana ombyggnader. Sedan 1989 har 80.300 bostäder tillkommit på detta vis, vilket motsvarar närmare 2.400 lägenheter i genomsnitt per år.