Antal företag i byggbranschen | Byggföretagen

Antal företag i byggbranschen

Statistik över antalet företag i byggbranschen enligt SCB:s företagsdatabas (FDB).

Publicerad:

Inom näringslivet som helhet fanns det 1.292.352 företag år 2021. Av dessa hade 116.825 sin verksamhet inom byggindustrin, vilket innebär att cirka 9 procent var verksamma inom denna näringsgren. Bland byggföretagen var det 87 procent som hade högst 4 anställda.

En uppdelning av företagen i byggindustrin efter verksamhetsområde ger följande fördelning: 31.000 bygg- och anläggningsentreprenörer (SNI 41-42), 17.100 rivningsfirmor och firmor för mark- och grundarbeten, 22.200 bygginstallationsfirmor (el, VVS m.fl.) och 34.200 firmor för slutbehandling av byggnader (byggnadssnickeri, golv, måleri, glasmästeri osv.) och 12.400 andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (plåtslagerier, håltagning, firmor för takarbeten, dykentreprenörer m.m.).

Byggsektorn är i hög grad lokal och nationell, även om den internationella konkurrensen har ökat de senaste åren. Detta gäller hela byggkedjan från fastighetsägande och konsulttjänster över byggmaterialindustrin till byggentreprenörerna. Antalet företag inom byggindustrin (SNI 41-43) där mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare var 665 stycken år 2020, dvs. cirka 0,6 procent. Motsvarande andel inom hela näringslivet uppgick till cirka 0,9 procent.