Byggkonjunkturen 2023:2 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2023:2

Ingen ljusning för bostadsbyggandet

Publicerad:

De ekonomiska förutsättningarna med hög inflation, snabbt stigande räntor och allt högre byggkostnader har inneburit en giftig cocktail för nybyggandet av bostäder i Sverige. Bostadsinvesteringarna kommer därför att falla kraftigt både i år och nästa år. Ljusglimten för byggindustrin är lokal- och anläggningsinvesteringarnas fortsatta uppgång, där framför allt de privata investeringarna inom båda delsektorerna blir en positiv motvikt till nedgången i bostadsbyggandet. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 14 procent under prognosperioden 2023-2024, vilket är i paritet med finanskrisen 2008-2009.