Byggkonjunkturen 2024:1 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2024:1

Räntesänkningar tinar upp byggsektorn

Publicerad:

Sjunkande global inflation leder till att centralbankerna börjar lätta på penningpolitiken under året, vilket innebär att världsekonomin kan varva upp under 2025. Svensk ekonomi fortsätter dock att dämpas av bostadsinvesteringarnas fortsatta nedgång i år. Nästa år blir återhämtningen istället starkare när räntorna sjunkit och byggsektorn åter bidrar positivt till BNP-utvecklingen. För byggindustrin kommer lokalinvesteringarnas expansion att dämpa de negativa effekterna från inbromsningen inom bostads- och anläggningssektorn i år. Under nästa år kommer bygginvesteringarna däremot att växa i betydligt högre takt än ekonomin som helhet, tack vare att samtliga delsektorer inom bygg ökar.
Läs hela rapporten