Lokal­investeringar

Publicerad:

Investeringarna i lokaler uppgick till 184 miljarder kronor 2019, varav 112 miljarder i privata och 72 miljarder i offentliga. Mellan 1950 och 1970 ökade investeringarna kraftigt. Utvecklingen förklaras av en stark allmän ekonomisk expansion i kombination med en snabb utbyggnad av vård- och utbildningsväsende.

Efter 1970-talet har fluktuationerna varit stora. Det är framför allt de privata lokalinvesteringarna som i mångt och mycket följt konjunkturcyklerna medan de offentliga utvecklats i en jämnare takt. I början av 2000-talet ökade näringslivets investeringar starkt och toppen nåddes 2008 då investeringsvolymen var närmare 119 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen fick ett abrupt slut 2009 och de privata investeringarna föll med 22 procent, därefter har volymerna hållit sig runt 90 miljarder per år, de senaste tre åren har de privata lokalinvesteringarna ökat i jämn takt. De offentliga lokalinvesteringarna har mer eller mindre ökat kontinuerligt sedan 2005, då var investeringsvolymen drygt 29 miljarder, 2018 hade den ökat till 75 miljarder, vilket är den högsta nivån sen mätningarna började.