Kompetens­försörjning

Publicerad:

Under åren 1987-1992 var antalet förstahandssökande till gymnasiets byggprogram fler än antalet elevplatser. Intresset för byggutbildningen var som störst under perioden 1988-1991 då mellan 5.000 och 7.000 ungdomar sökte varje år. Som mest var det 2,2 förstahandssökande per utbildningsplats. Under den långa svackan som drabbade byggbranschen under 1990-talet svalnade intresset markant och antalet förstahandssökande nådde bottennivån – cirka 1 500 – läsåret 1998/1999.

Det 3-åriga byggprogrammet ökade successivt i popularitet mellan 1998 och 2007. Antalet förstahandssökande steg då från 1.500 till 7.500 för att sedan minska med några hundra 2008. I takt med att intresset för byggutbildningen blev allt större utökades antal elevplatser. Toppen nåddes 2011 med närmare 7.700 förstahandssökande.

Höstterminen 2011 infördes en ny gymnasieskola och namnet på byggyrkesutbildningen är nu Bygg- och anläggningsprogrammet. Inriktningarna inom programmet är husbyggnad, anläggning, måleri, plåtslageri och en nytillkommen för anläggningsförare. Som tidigare finns det också möjlighet att utbilda sig inom specialyrkena såsom anläggningsmaskinförare, håltagare, ställningsbyggare, tak-, undertaks- och stenmontörer. En nyhet är att minst halva utbildningen ska kunna genomföras som så kallad gymnasial lärling. I det upplägget ska skolan delegera yrkesutbildningsuppdraget till ett företag. Tyvärr föll intresset för utbildningen kontinuerligt från införandet 2011 till höstterminen 2015. förutom fallande elevkullar, tros en förklaring vara att utbildningen inte längre ger automatisk behörighet till högskola/universitet. Den nedåtgående trenden bröts höstterminen 2016 då antalet förstahandssökande och elever som började på programmet började att öka igen och höstterminen 2018 hade programmet 6.453 förstahandssökande varav 4.753 elever påbörjade utbildningen.

Sedan toppåret för förstahandssökande 2011 har antalet som väljer bygg- och anläggningsprogrammet minskat för varje år fram till läsåret 2016/17 då trenden bröts. Detta gäller även antalet som faktiskt går BA-programmet i åk1. Från läsåret 2016/17 har antalet förstahandssökande samt elever i åk1 ökat för varje år och läsåret 2018/19 var det 6.453 förstahandssökande och 4.753 elever i åk1.

Andelen kvinnor på Bygg- och anläggningsprogrammet ökade kraftigt under åren 2002-2008 och andelen kvinnor steg från dryga 3 procent till 10,5 procent 2008. Därefter har andelen kvinnor bland förstahandssökande och elever i årskurs 1 varit ganska stabil omkring 9 till 10 procent. För läsåret 2018/19 var andelen kvinnor 10,1 procent för förstahandssökande och 10,0 procent bland eleverna i åk1.

2018 påbörjade 1.357 elever en högskoleingenjörsutbilding inom byggteknik i Sverige. Det är den näst högsta siffran på 2000-talet, och enbart 2014 hade fler registrerade studenter i årskurs 1. Andelen kvinnor var 2018 drygt 30 procent.

Hösterminen 2018 fanns det 691 nybörjare på program som leder till civilingenjörsexamina med bygginriktning (Byggnadsteknik och anläggningsteknik, Samhällsbyggnad och arkitektur och Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning). Vilket är en liten ökning från året innan, av dessa 691 elever var det 321 kvinnor, vilket motsvarar 46 procent.