Kompetens­försörjning

Publicerad:

Under åren 1987-1992 var antalet förstahandssökande till gymnasiets byggprogram fler än antalet elevplatser. Intresset för byggutbildningen var som störst under perioden 1988-1991, då mellan 5.000 och 7.000 ungdomar sökte varje år. Som mest var det 2,2 förstahandssökande per utbildningsplats. Under den långa svackan som drabbade byggbranschen under 1990-talet början svalnade intresset markant och antalet förstahandssökande nådde bottennivån – cirka 1 500 – läsåret 1998/1999. Det 3-åriga byggprogrammet ökade sedan successivt i popularitet mellan åren 1998 till 2007. Antalet förstahandssökande steg då från cirka 1.500 till 7.500. I takt med att intresset för byggutbildningen blev allt större utökades antal elevplatser. Toppen nåddes 2011 med närmare 7.700 förstahandssökande. Höstterminen 2011 infördes en ny gymnasieskola och namnet på byggyrkesutbildningen är nu Bygg- och anläggningsprogrammet. Inriktningarna inom programmet är Husbyggnad, Mark & anläggning, Måleri, Plåtslageri och Anläggningsfordon. Tyvärr föll intresset för utbildningen kontinuerligt från införandet 2011 till höstterminen 2015. förutom fallande elevkullar, tros en förklaring vara att utbildningen inte längre ger automatisk behörighet till högskola/universitet. Under åren 2014-2018 gick byggmarknaden på högvarv och mellan 2016-2019 steg antalet förstahandssökande till Bygg- och anläggningsprogrammet. 2019 bröts den positiva trenden och antalet förstahandssökande sjönk till 5 828 och är nu återigen under genomsnittet.

Andelen kvinnor på Bygg- och anläggningsprogrammet ökade kraftigt under åren 2002-2008 och andelen kvinnor steg från dryga 3 procent till 10,5 procent 2008. Därefter har andelen kvinnor bland förstahandssökande och elever i årskurs 1 varit ganska stabil omkring 9 till 10 procent. För läsåret 2019/20 var andelen kvinnor 10,6 procent för förstahandssökande och 10,7 procent bland eleverna i åk1.

2018 påbörjade 1.357 elever en högskoleingenjörsutbilding inom byggteknik i Sverige. Det är den näst högsta siffran på 2000-talet, och enbart 2014 hade fler registrerade studenter i årskurs 1. Andelen kvinnor var 2018 drygt 30 procent.

Hösterminen 2018 fanns det 691 nybörjare på program som leder till civilingenjörsexamina med bygginriktning (Byggnadsteknik och anläggningsteknik, Samhällsbyggnad och arkitektur och Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning). Vilket är en liten ökning från året innan, av dessa 691 elever var det 321 kvinnor, vilket motsvarar 46 procent.