Tekniken | Byggföretagen

Tekniken

Teknisk standard i API och nyttjande av API

api.bygginstsektorn.se är ett RESTful API baserat på specifikationen OpenAPI (OAS) och JSON som dataformat.

Nyttjare förväntas självständigt kunna hantera sitt användande av API enligt den tekniska standard som erbjuds. Någon support/stöd för hur man kan nytta API (läs integrera mot system eller liknande) kommer tyvärr inte kunna erbjudas.

Kontakt finns dock för eventuella frågor och/eller felanmälan (se punkt längre fram).

Aktualitet av data via API

Data via API uppdateras dagligen mot underliggande källsystem.

Dock finns följande regelverk kring medlemskap som är viktiga att förstå.

Medlemskap i arbetsgivarorganisationer (och kopplade kollektivavtal).

  • Inträden (nya medlemskap) sker formellt den 1:a i varje månad
  • Utträden kan ske löpande beroende på anledning (t ex konkurs mm)