Attraktiva kollektivavtal | Byggföretagen

Attraktiva kollektivavtal

Vi arbetar för kollektivavtal som är enkla att tillämpa för byggbranschens arbetsgivare. Lösningarna ska gagna både företag och medarbetare.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att alla företag verksamma i byggbranschen tecknar kollektivavtal.

  • Främja en sund konkurrenskraft för medlemsföretagen och deras arbetare.

  • Arbeta för lättlästa och begripliga kollektivavtal som medför få tvister.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samverkar inom lön- och avtalsgrupper (Loa).

  • Arrangerar rikstäckande workshops kring kollektivavtal.

  • Bistår medlemsföretag med kommunikationsmaterial.

Visa alla

Niklas Arvidsson

Löne- och avtalsansvarig

Tel: +46 42 24 83 31

niklas.arvidsson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Här hittar du kollektivavtalen