Byggkostnader | Byggföretagen

Byggkostnader

Vi arbetar för innovativa lösningar med ett ökat inslag av standardiserat byggande. Byggprocessen kräver lång tid från planering till färdigt bygge och involverar många olika aktörer som alla måste bidra för att sänka byggkostnaderna.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Förbättra dialogen mellan bransch, kommun, region och stat för att skapa samsyn i tillämpningen av plan- och bygglagen och de nationella byggreglerna.

  • Förtydliga förbudet mot kommunala särkrav i syfte att öka möjligheten till mer industrialiserat och standardiserat byggande.

  • Verka för ökad transparens i kommunernas markpolitik och för att seriösa anbudsgivare ska premieras.

Det här gör Byggföretagen:

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Näringspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se