Byggstölder | Byggföretagen

Byggstölder

Vi verkar för att Polisen ska ges ökade anslag för att bekämpa stölder från bygg- och anläggningsbranschens arbetsplatser. Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är exempel på vad som försvinner från svenska byggarbetsplatser. Miljardsvinnet är ett särskilt stort problem för små- och medelstora företag.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Påverka så att polisen ges tillräckliga resurser och tydliga direktiv för att uthålligt förebygga tex internationella stöldligor.

  • Verka för att utförsel av stöldgods ur landet klassas som smuggelbrott vilket skulle ge Tullen ökad befogenhet att ingripa mot ligorna.

  • Arbeta för en förbättrad samordning på EU-nivå, främst genom Europol, för att varaktigt slå undan benen för ligorna.

Det här gör Byggföretagen:

  • Håller dialog med näringsliv, organisationer och myndigheter för att uppmärksamma omfattningen av byggstölderna.

  • Informerar medlemsföretagen vilka förebyggande åtgärder som bör vidas i syfte att minimera stöldrisken.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Brottsförebyggande rådet