Bygg­utbildningar

Vi arbetar med att öka söktrycket till utbildningar som leder till den kompetens som våra medlemsföretag efterfrågar.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

 • Skapa fler bygg- och anläggningsutbildningar, baserade på medlemsföretagens efterfrågan, och vägar dit.

 • Stärka samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet för att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som medlemsföretagen efterfrågar.

 • Öka attraktionskraften till bygg- och anläggningsutbildningar som rymmer ökad mångfald och jämställdhet, vilket bidrar till en bredare rekryteringsbas.

Det här gör Byggföretagen:

 • Samverkar med bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet:

  Gymnasieskolans tre byggrelaterade utbildningsprogram; Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet.

  Gymnasieskolans speciella branschinriktningar inom bl.a. järnväg

  Traditionell lärlingsutbildning och arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsförmedlingen.

  Yrkes-Vux utbildningar – bygg-, anläggning och järnväg

  Högskoleingenjörsutbildning – bygg- och anläggningsteknik.

  Civilingenjörsutbildningar med bygg- och anläggningsinriktning.

  Yrkeshögskoleutbildningar med bygg-, anläggnings och järnvägsinriktning.

 • Driver behoven av utveckling – gentemot de bygginriktade utbildningarna – som inte minst understödjer branschens prioriterade områden; hållbarhet, digitalisering och säkra arbetsplatser.

 • Arbetar för att innehållet i bygg-, anläggnings- och järnvägsutbildningarna motsvarar de krav och önskemål som medlemsföretagen har och som omvärlden ställer på bygg- och anläggningsindustrin.

Visa alla

Elin Kebert

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 23

elin.kebert@byggforetagen.se

Lars Tullstedt

Samordningsansvarig utbildningsfrågor med partsrepresentation

Tel: +46 8 698 58 22

lars.tullstedt@byggforetagen.se