Digitalisering | Byggföretagen

Digitalisering

Vi tror på nyttan av digitala arbetsprocesser för bygg- och anläggningsbranschen och att ny teknik bidrar till nya affärsmodeller och tjänster. Digitaliseringens möjligheter ska tydliggöras och dess utmaningar belysas och bemötas.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Öka produktiviteten, förbättra hållbarheten och skapa nya affärsmodeller.

  • Lyfta fram nyttan och betydelsen av standardisering, industrialiserat byggande och 3D-modellering.

  • Påverka så att upphandlare, inte minst inom stat, region och kommuner, ställer krav på byggnadsinformationsmodeller, BIM:s.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Initierar rapporter och fallstudier om hur bygg- och anläggningsföretag av varierande storlek drar nytta av olika digitaliseringslösningar.

  • Samverkar med olika aktörer inom det digitala området, och lyfter fram digitaliseringens möjligheter i samtal med medlemsföretag, myndigheter, politiker och opinionsbildare.

Mer information och kontakt

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se