Hyressättning | Byggföretagen

Hyressättning

Vi arbetar för en friare hyressättning. Glappet mellan nödvändiga hyror i nyproduktion och hyrorna för likvärdiga bostäder i befintligt bestånd skapar inlåsningseffekter som hindrar ett stabilt bostadsbyggande.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Förändra prissättningen av hyreslägenheter så att hyran bättre avspeglar betalningsviljan – med start i nyproduktion samt ledigblivna lägenheter i hus som producerats de senaste tio åren. På sikt bör en friare hyressättning omfatta hela beståndet.

  • Minska den ekonomiska risken vid hyresrättsbyggande genom de mer förutsägbara framtida intäkter som en ökad avtalsfrihet ger, vilket bidrar till ökat hyresrättsbyggande.

  • Införa ett tidsbegränsat och successivt avtrappat särskilt bostadsstöd i samband med övergången till en friare hyressättning för att hjälpa hushåll med lägre inkomster.

Det här gör Byggföretagen:

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Näringspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Boverket