Industristrategi | Byggföretagen

Industristrategi

Vi verkar för en industristrategi som formuleras efter bygg- och anläggningsbranschens behov av pålitlig elförsörjning och en kompetensomställning för det gröna teknikskiftet. Våra medlemsföretag gynnas av tryggheten som en nationell råvarutillgång skapar.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Formulera en genomtänkt industripolitik med fokus på industriella system.

  • Tillsätta en samhällsbyggnadskommission med uppgiften att samordna och belysa olika aspekter av lagstiftning och politik som idag alltför ofta hindrar och försvårar innovativ industriell utveckling.

  • Omforma miljölagstiftningen så att långsiktig industriell utveckling underlättas. Sverige ska ha fortsatt stränga miljökrav men handläggningstiderna måste bli kortare och förutsebarheten i tillämpningen öka.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggnadssektorn.

  • Initierar formella och informella möten med politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se