Järnvägskapacitet | Byggföretagen

Järnvägskapacitet

Vi arbetar för att göra järnvägen till den tillväxtmotor som Sveriges befolkning och arbetsmarknadsregioner behöver. Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament. Kapaciteten på järnvägen måste förbättras. Därför krävs ökade investeringar i både ny och befintlig infrastruktur.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att Trafikverket fokuserar på befintliga spår och utbyggnad av dessa.

  • Skapa ett separat bolag för byggnation och förvaltning av höghastighetsbanan som ej stör den nationella transportplanen.

  • Uppmärksamma att statens goda ekonomi gör det möjligt att lånefinansiera för hastighetsalternativet 320 km/h vid nybyggnation av hastighetsbanor.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Initierar formella och informella möten med politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.

Visa alla

Mer information och kontakt

Johan Deremar

Nationalekonom

Tel: +46 8 698 58 49

johan.deremar@byggforetagen.se

Andreas Brendinger

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46(0)8 698 58 00

andreas.brendinger@byggforetagen.se