Kommunala särkrav | Byggföretagen

Kommunala särkrav

Vi arbetar för att stärka kommunernas möjlighet att växa. Tillväxt och skattekraft är beroende av en hög och jämn byggtakt. Det förutsätter att kommunerna följer plan- och bygglagen och inte ställer krav som går utanför lagen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Stärka möjligheten för entreprenören att effektivisera och använda likartade arbetsmetoder från projekt till projekt genom tydliga krav och enhetliga regelverk.

  • Förtydliga lagen från 2015 om att kommuner inte har rätt att lämna föreskrifter om byggteknik för att kunna bygga mer kostnadseffektivt, standardiserat och industriellt.

  • Bygga hållbara bostäder som är anpassade efter den senaste och modernaste tekniken utifrån kundernas värderingar och önskemål. Därför måste byggherren ha friheten att besluta om den tekniska lösningen, precis som avsikten var med plan- och bygglagen när den tillkom.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Initierar formella och informella möten med politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Näringspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se