Mångfald | Byggföretagen

Mångfald

Vi arbetar för ökad mångfald i bygg- och anläggningsbranschen. Det gör vi för att bredda rekryteringsbasen och för att medlemsföretagen ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Välkomma alla oavsett könsidentitet och härkomst till bygg- och anläggningsbranschen.

  • Öka bygg- och anläggningsbranschens attraktionskraft så att fler söker sig till branschen.

  • Bredda rekryteringsbasen så att Byggföretagen kan anställa nya medarbetare med rätt kompetens.

Det här gör Byggföretagen:

  • Verkar nationellt och lokalt för att bredda rekryteringsbasen, så att medlemsföretagen ska kunna rekrytera rätt kompetens – både yrkesarbetare och tjänstepersoner.

  • Lyfter fram goda ambassadörer, med olika bakgrund, inom branschrelaterade yrken.

  • Vi når ut till nya potentiella medarbetare genom ett breddat kommunikativt perspektiv.

Det här har Byggföretagen åstadkommit:

  • Samverkansprojektet Nubyggare: Våren 2017 skrev bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Seko, Byggföretagen och Maskinentreprenörerna kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar (YA-anställningar) och yrkesorienteringspraktik (YO-praktik).

    Bygg- och anläggningsbranschen behöver rekrytera ungefär 20 000 nya personer varje år. Därför har parterna breddat samverkansprojektet Nubyggare. Genom Yrkesintroduktionsutbildning och Yrkesintroduktionspraktik skapar parterna tillsammans nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen för personer med ofullständig gymnasieutbildning och nyanlända.

  • Byggföretagen är med i Samverkansgruppen, som med hjälp av Galaxen Bygg AB:s matchningskoordinatorer, stöttar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa och nyanlända) till ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen.

Siri Hallberg Björklund

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 61

siri.hallbergbjorklund@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Nubyggare
Språkappen Lingio