Överklaganden | Byggföretagen

Överklaganden

Vi verkar för en smidigare planprocess och ett mer tidseffektivt byggande. Tid är pengar och med stigande räntor har tiden blivit än mer dyrbar.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Förutsägbarheten i planprocessen behöver öka.

  • Förenkla hanteringen enligt miljöbalken. En av de viktigaste faktorerna bakom ökade ledtider är en alltmer komplicerad och svårtillämpad miljölagstiftning.

  • Domstolarna ska inte ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag om de inte är uppenbart bristfälliga.

Visa alla

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Initierar formella och informella möten med politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Näringspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se

Publikationer framtagna av Byggföretagen:

Överklagande av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker