ROT | Byggföretagen

ROT

ROT-avdraget motverkar fusk och skapar nya jobb. Varje extra arbetstillfälle är angeläget när vi står inför utmaningen att etablera fler unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Återställa ROT-avdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

  • Säkerställa förlorade skatteintäkter till vård, skola och omsorg.

  • Minska kostnaden för privatpersonen som anlitar hantverkshjälp för renovering och tillbyggnation.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Bedriver opinionsarbete tillsammans med närliggande arbetsgivarorganisationer i syfte att återställa ROT-avdraget.

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Skatteverket