Skatter

Vi arbetar för ett skattesystem som ger ökad tillväxt och inte hindrar den fria rörligheten inom EU. Tillämpningen av skattereglerna ska vara förutsägbar och tydlig för våra medlemsföretag.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Minska regelbördan för våra medlemsföretag.

  • Verka för att Skatteverket utvecklar och förbättrar sina kontroller av bygg- och anläggningsföretag i syfte att främja regelefterlevnad och sund konkurrens.

  • Återställa ROT-avdraget för att minska svartarbetet på privatmarknaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det här gör Byggföretagen:

  • Medverkar till att information rörande frågor om sund konkurrens och vad varje företag kan göra för att bidra till detta sprids i bygg- och anläggningsbranschen.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Bedriver politiskt påverkansarbete i för våra medlemsföretag prioriterade frågor.

Visa alla

Mer information och kontakt

Sofie Wilhelmsson

Skatteexpert

Tel: +46 8 698 58 63

sofie.wilhelmsson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Skatteverket