Skatter | Byggföretagen

Skatter

Vi arbetar för ett skattesystem som ger ökad tillväxt och inte hindrar den fria rörligheten inom EU. Tillämpningen av skattereglerna ska vara förutsägbar och tydlig för våra medlemsföretag.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Minska regelbördan för våra medlemsföretag.

  • Verka för att Skatteverket utvecklar och förbättrar sina kontroller av bygg- och anläggningsföretag i syfte att främja regelefterlevnad och sund konkurrens.

  • Återställa ROT-avdraget för att minska svartarbetet på privatmarknaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Medverkar till att information rörande frågor om sund konkurrens och vad varje företag kan göra för att bidra till detta sprids i bygg- och anläggningsbranschen.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

Visa alla

Sofie Wilhelmsson

Skattejurist

Tel: +46 8 698 58 63

sofie.wilhelmsson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Skatteverket