Taxonomi | Byggföretagen

Taxonomi

EU-taxonomin är ett ramverk för hållbara finanser – ett gemensamt språk och måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Vi verkar för att implementera Taxonomin i bygg- och anläggningsbranschen i nära dialog med hela samhällsbyggnadssektorn.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Främja jämförbarheten mellan investeringar när det kommer till hållbarhet.

  • Arbeta för en branschgemensam samsyn för hur de fastlagda kriterierna ska tolkas.

  • Underlätta för våra medlemsföretag att ta ansvar och bidra till ett samhälle där alla byggnader uppförs med så låg påverkan på omgivningen som möjligt.

Det här gör Byggföretagen:

  • Har etablerat ett taxonominätverk för berörda entreprenörer, beställare, konsulter, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn.

  • Samordnar taxonominätverkets arbete med att ta fram tolkningar av hållbarhetskriterierna kopplade till EU Taxonomins olika aktiviteter.

  • Tillvaratar Byggföretagens intressen i våra på EU-nivå viktiga frågor och arbetar bland annat i nära dialog med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter.

Visa alla

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se

Carina Utterström Mace

EU-sakkunnig

Tel: +46 8 698 58 41

carina.utterstrommace@byggforetagen.se