Taxonomi | Byggföretagen

Taxonomi

EU-taxonomin är ett ramverk för hållbara finanser – ett gemensamt språk och måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Vi verkar för att sprida kunskap om taxonomin i bygg- och anläggningsbranschen i nära dialog med hela samhällsbyggnadssektorn.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Främja jämförbarheten mellan investeringar när det kommer till hållbarhet.

  • Arbeta för en branschgemensam samsyn för hur de fastlagda kriterierna ska förstås.

  • Underlätta för våra medlemsföretag att ta ansvar och bidra till ett samhälle där alla byggnader uppförs med så låg påverkan på omgivningen som möjligt.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samordnar taxonominätverkets arbete med att ta fram tolkningar av hållbarhetskriterierna kopplade till EU Taxonomins olika aktiviteter.

  • Tillvaratar Byggföretagens medlemmars intressen i våra på EU-nivå viktiga frågor och arbetar bland annat i nära dialog med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter.

  • Finns på plats i Bryssel och bedriver påverkansarbete.

Carina Utterström Mace

EU-sakkunnig, föräldraledig

Tel: +46 8 698 58 41

carina.utterstrommace@byggforetagen.se

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se