Upphandling | Byggföretagen

Upphandling

Vi verkar för att det ska vara enkelt att göra goda affärer. Grunden för allt företagande är lönsamhet över tid.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen att bedriva lönsam verksamhet.

  • Bidra till sund konkurrens i branschen – från det att förfrågningsunderlag tas fram till och med att det tilldelade kontraktet förvaltas.

  • Öka medvetenheten om och höja kunskapsnivån kring upphandlingens betydelse för den goda affären – såsom vikten av förfrågningsunderlagens kvalité, att ställda krav är genomtänkta och att kravefterlevnaden följs upp.

Det här gör Byggföretagen:

  • Förhandlar fram bygg- och anläggningsbranschens standardavtal.

  • Samverkar med andra aktörer i bygg- och anläggningsbranschens intresse.

  • Tycker till om nya lagförslag.

Visa alla

Sanna Wallerstedt

Affärs- och entreprenadjurist

Tel: +46 8 698 58 11

sanna.wallerstedt@byggforetagen.se

Johan Flodin

Nationell samordnare sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 47

johan.flodin@byggforetagen.se