Vid en lärlingsanställning

  1. Upprätta en anställningsbekräftelse.
  2. Anmäl lärlingsanställningen till Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)
  3. Utse en yrkesutbildningsansvarig som har ansvar för lärlingarna på företaget och en handledare som ger stöd åt de som har anställts som lärlingar.

BYN:s kansli svarar på frågor om utbildning, lärlingsfrågor eller yrkesbevis i anslutning till BYN:s yrken. Ring 08-564 881 60, mejla info@byn.se eller läs mer på www.byn.se.

Yrkes­utbildningsavtalet – som gäller vid anställningar av lärlingar