Så kan bostadsbyggandet på landsbygden öka | Byggföretagen

Så kan bostadsbyggandet på landsbygden öka

Publicerad:

Sveriges Byggindustrier i Västerbotten har skrivit en uppmärksammad artikel om hur bostadsbyggandet på landsbygden kan öka. Hallå där! Christer Johansson, lokal chef i Västerbotten.

Vilka är de största hindren för bostadsbyggandebyggande i glesbefolkade kommuner?

– Frågan är komplex och flera olika faktorer bidrar till hinder. Men finansieringsfrågan är det enskilt största hindret. Många landsbygdskommuner behöver tillväxt. Samtidigt går det inte att bygga när marknadspriset styr bankernas utlåning. Detta skapar ett ”moment 22 läge”. Därför behöver vi tänka nytt. Möjliggör att bygga i attraktiva lägen där folk vill bo. Se över regelverken för att medge avsteg från t ex strandskydd. Hur kan Nordmalings kommun med 15 mil kuststräcka ha samma regelverk som Stockholms skärgård? Man kan också tänka sig att byggnader görs flyttbara i större utsträckning än i dag för att undvika den direkta kopplingen mellan plats och marknadspris. 

Vad har ni fått för reaktioner från politiker och allmänhet i Västerbotten?

– Mycket positiva reaktioner från politiker – oavsett partitillhörighet! Många håller med om hur svår frågan är och har funderingar kring hur bankerna kommer att ställa sig. Några organisationer som arbetar med landsbygdens utveckling har också hört av sig och är glada över debatten. Vi förstår att frågan är viktig för många.

Hur går ni vidare?

– Vi hoppas på ännu mera respons och funderar just nu på hur vi ska ta nästa steg. Möjligen kan någon form av samverkansprojekt mellan Boverket, banker, politiker, kommuner och näringsliv bidra till förändring? Det finns goda möjligheter att gå från ord till handling.

Fotnot: Artikeln har rubriken ”Nya bostäder på landsbygden” och går att läsa här https://www.vk.se/2484957/nya-bostader-pa-landsbygden