Nyheter

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-26

Hon är norra Norrlands nya företagsrådgivare

I slutet på mars började Katja Öhman som ny företagsrådgivare i norra Norrland. Här berättar hon om sin bakgrund och vad hon ser mest fram emot i det nya jobbet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-25

Bygg­företagen och FSJ påverkade – 720 milj till järnvägsunderhåll

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-25

Skatteexperten: Så fungerar det nya omställningsstödet

Den 30 april presenterade regeringen en ytterligare stödåtgärd riktad till företagen, s.k. omställningsstöd. Detaljerna i förslaget var då inte klara men den 15 maj remitterade Finansdepartementet ett förslag till lagstiftning om införande av omställningsstöd för företag.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-25

Nytt betongprojekt kan korta byggtid

Kortare byggtid utan avkall på fuktsäkerheten för betong. Det kan bli resultatet av ett utvecklingsprojekt, finansierat av SBUF, som Byggföretagen driver. Ted Rapp, ansvarig för projektet, berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-20

Bygg­konjunkturen: ”Byggbranschen är viktig för samhällets återstart”

Byggföretagens senaste prognos pekar på en minskning i investeringar och ett eventuellt fall på fyra procent i sysselsättning nationellt över prognosperioden 2019-2021. Men det är inte nattsvart och ser inte likadant ut i alla regioner. I västra Sverige är läget något mer positivt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-20

Bygg­konjunkturen: ”Dags att höja rot-avdraget rejält”

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen minskar med 16 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens konjunkturprognos.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-19

Byggdialog – vägen framåt i Göteborg

Göteborg har som mål att bygga 20 000 bostäder under pågående mandatperiod. Halvvägs in har branschen en del frågetecken kring ambitionen på 5 000 färdiga bostäder om året. Och nu kom Coronapandemin. Få markanvisningar och planer som inte kommer i den takt som skulle behövas blev samtalsämnet i senaste Byggdialogen med politiken.