Nyheter

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-27

Därför riskerar regeringens krisåtgärder bli verkningslösa

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset kraftsamlar Byggföretagen sitt påverkansarbete gentemot regeringen […]

Pressrelease
Publicerad: 2020-03-26

Bygg­företagen och IF Metall överens om prolongering av nya kollektivavtal

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset har Byggföretagen enats med IF Metall om att prolongera förhandlingarna av nya kollektivavtal gällande gruvindustrins arbetaravtal Gruvavtalet och SVEMEK-avtalet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-26

Två säkerhetspass för din personal den 28 april

På Säkerhetsdagen den 28 april 2020 riktar Byggföretagen återigen uppmärksamheten mot säkerheten och arbetsmiljön […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-26

Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Väg- och banavtalet

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-25

Influencers väcker intresse för samhällbyggnad

Vilken byggnad eller anläggning har betytt mycket för dig? Den frågan fick sex influencers svara på, för att skapa nyfikenhet för byggbranschen hos sina följare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-25

Därför skjuter Bygg­företagen upp konjunkturprognosen

Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april.

Pressrelease
Publicerad: 2020-03-25

Bygg­företagen skjuter upp konjunkturprognosen

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april. – Hur lång tid Corona-krisen pågår är avgörande för effekterna på bygg- och anläggningsbranschen. I dagsläget kan inte säga exakt hur krisen kommer att utvecklas – vare sig i Sverige eller övriga världen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.