Nyheter

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-01

Ny kartläggning visar hög trivsel men bristande återhämtning bland yrkesarbetare

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just nu en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. När […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Ansökan för omställningsstöd är nu öppen

Ansökan för omställningsstödet till företag som drabbats av minskad omsättning på grund av pandemin […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Värt att känna till för dig som är eller vill bli anbudsgivare till offentliga beställare

Byggföretagen i södra Norrland bjuder in till digitala informationsmöten om offentlig upphandling. Informationen hålls vid fyra tillfällen så att grupperna inte blir för stora. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att finnas under mötet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-24

Markus Brink driver på för Sund konkurrens i väst

Han är aktiv i Hus- och bostadsutskottet där han leder gruppen Upphandling och sund konkurrens, arrangören bakom webbseminariet den 25 februari. Vi tar pulsen på Markus Brink.

Pressrelease
Publicerad: 2021-02-24

Hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen

Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor. – Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen möjlighet att initiera ett verkligt initiativ med fokus på hållbara transporter, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i Ny Teknik.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-23

Bygg­företagen och Byggnads söker gemensamt stöd för att motverka osund konkurrens

Byggföretagen och Byggnads har lämnat in en gemensam ansökan till Arbetsmiljöverket om statsbidrag för […]

Pressrelease
Publicerad: 2021-02-23

Nytt pris ska synliggöra kvinnliga förebilder i byggbranschen

Nu lanseras priset Årets byggkvinna. Priset ska lyfta fram kvinnliga förebilder i byggbranschen och på sikt få fler att söka sig till branschen. Målet är en jämnare könsfördelning, vilket kan bidra till en sundare och schysstare kultur på våra arbetsplatser.