Nyheter

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-29

Nu lanseras tre nyheter i Arbetsgivarguiden

Bara ett halvår efter lanseringen av Arbetsgivarguiden säger 54% av våra medlemsföretag att den är viktig eller mycket viktig för deras arbete. Nu lanserar vi tre nyheter för att förbättra Arbetsgivarguiden ytterligare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-28

Råd och tips kring upphandling och att lämna anbud – digitalt informationsmöte

Byggföretagen i södra Norrland bjuder in till digitala informationsmöten om offentlig upphandling. Informationen hålls vid fyra tillfällen så att grupperna inte blir för stora. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att finnas under mötet.

Pressrelease
Publicerad: 2020-09-28

Pressinbjudan: Forum för sund konkurrens och schyssta byggen

Välkommen att bevaka årets digitala event. Den 30 september samlas företrädare från bygg- och anläggningsbranschen i ett digitalt Forum för sund konkurrens för att ta del av inspirerande exempel, spännande föreläsare, resultat och hinder, nya forskningsresultat och förslag på åtgärder – allt för att uppnå sund konkurrens och ett hållbart samhällsbygge i världsklass. 

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-23

Härryda bästa kommun igen

Byggföretagen region väst tar hjälp av Demoskop för att vartannat år undersöka hur Byggföretagens medlemsföretag, som verkar i Göteborgsregionen och Borås, upplever samarbetet med kommunerna.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-23

Arbetsmiljönätverk Västmanland

Västmanlands län hade sin första nätverksträff i onsdags förra veckan. Styrelsen har lämnat som […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-23

Så vill Bygg­företagen öka järnvägskapaciteten i Södra Sverige

Kompetenstillgången inom infra måste säkras. Därför ökar Byggföretagen trycket för att säkra tillgången på kompetens som kan bygga framtidens järnvägsspår i Södra Sverige.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-23

”Vill Byggnads ledning i Stockholm ha en schysst avtalsrörelse?”

Avtalsrörelsen mellan Byggföretagen och Byggnads drar snart igång igen. Men där resten av Sverige kämpar för att ta sig upp ur den djupaste ekonomiska krisen sedan efterkrigstiden på grund av coronapandemin spenderar Byggnads sin tid med att sprida vilseledande information på svenska byggarbetsplatser.